Hem

Din partner när det gäller materialhantering

Om oss

TOMCA AB är ett familjeägt teknikföretag med inriktning på materialhantering, främst hantering av bulkmaterial allt från pulver, granulat och flis, till storstyckigt material som järnmalm, krossat berg, kol etc.

Produktsortimentet spänner över ett brett område, från lagring och transport till provtagning och utlastning.

Många års erfarenhet har också resulterat i att vi kan erbjuda kompletta styr- och övervakningsutrustningar, allt utvecklat inom företaget. Inom detta sortiment, som vi samlat under Automation Solutions, ingår också olika säkerhetssystem speciellt anpassade till våra olika produktområden. Programmering, skåpbyggnation och montering utförs också i egen regi.

Merparten av våra produkter och system är utvecklade inom företaget, baserade på mer än 40 års erfarenhet, där lyhördhet för kundernas idéer, erfarenheter och förslag till lösningar varit vägledande. Förmågan att se nya eller alternativa lösningar utan att dessa måste vara förankrade i de traditionella lösningarna har resulterat i att flera funktions-lösningar är unika och står för nytänkande.

Öppettider

07:30-16:30

Kontakta oss