TOMCA Project Administation är en ny tjänst där vi erbjuder oss ta ansvaret för hela eller delar av administrationen och hanteringen kring ett projekt och därmed öka kundens möjlighet att fokusera på projektets kärna. Vårt åtagande omfattar samordning och hopsamling av de utrustningar, komponenter och system som ingår i projektet, göra eventuella förmontage, emballera godset och genomföra märkning, ombesörja transporterna samt hantera godset OnSite etc.

 Hopsamling och lagring samt ankomstkontroll av gods före transport till Siten är en kostnadsbesparande åtgärd, där samordning baserad på montageställe på Siten är vägledande. Eventuella delmontage kan göras före avtransport etc.

 Själva transporten kan ombesörjas och föregås av emballering och märkning av godsetså optimal effektivitet råder på Siten. Hela hanteringen styrs av vilket montageställe på Siten, som är adressat samt vad tidplanen säger om när godset skall finnas på plats. En sådan hantering minimerar transportkostnaderna samtidigt som godshanteringen minimeras. All dokumenthantering ingår i åtagandet.

 Vårt arbete OnSite omfattar godsmottagning, ankomstkontroll samt lagring av godset innan det skall transporteras till montageplatsen, vilket vi också ombesörjer.

 Beroende på vilken typ av utrustning projektet omfattar, kan i vissa fall vi även erbjuda vår tjänst OnSite Installation.

 Alla insatser sker med militär precision, exakthet och plikttrohet.