TOMCA OnSite Work Shops är färdigutvecklade reparations- och service moduler för en viss produkt eller funktion, som installeras i kundens underhållsverkstad. Syftet med dessa moduler är att ge kunden en optimal servicegrad och högsta drifttillgänglighet inom vissa produktområden eller funktioner. Modulerna är kompletta verkstäder och lagringsplats för ett visst produktsortiment.

 De produktområden vi har dessa moduler för är PullFlex driv-, vänd- och bryttrummor, där verkstadsmodulen innehåller nödvändig utrustning och verktyg för snabb insats vid t ex byte av trumaxel, lagerbyte etc.

 En annan typ av modul är en med utrustning för att underhålla dammfilter, byte av filterpåsar etc.

 En tredje modul är en service- och underhållsmodul för pneumatisk utrustning och växelmotorer.

 Samtliga moduler har förutom utrustning och verktyg även ett lagerutrymme för nödvändiga delar för att hålla högsta drifttillgänglighet i anläggningen.