TOMCA OnSite Operations är ett erbjudande där vi övertar driftansvaret för viss utrustning och funktioner, som ligger utanför kundens kärnområde, men som ändå är viktiga inputs och outputs för att verksamheten skall fungera optimalt.

 Transportutrustning som bandtransportörer, kedjetransportörer, skruvtransportörer, pneumatiska transportutrustningar etc. med eller utan omlastningsstationer är en sådan typ av utrustning.

En annan är silos, bunkers och andra lagringsutrustningar som dagfickor mellanlager etc. med inlastning och utlastning i någon form.

 Ytterligare en utrustningstyp är dammfilteranläggningar, provtagningsutrustningar etc.

 OnSite Operations innebär att vi har driftpersonal på plats hos kunden som sköter driften underhåll och service av utrustningen.

 I princip skall kunden ”trycka på knappen” och alltid få förväntad effekt utan problem.

 OnSite Operations innebär också att vi kan överta det operativa ansvaret för hela processer, där vi själva varit leverantör.