TOMCA  OnSite Maintenance innebär att vi tar hand om underhållet och servicearbeten för utrustningar i kundens ägo. Syftet är att kunden skall ägna sig åt sin kärnverksamhet och att vi tar hand om service och underhåll av utrustningar, som transportutrustningar, filter samt silos och fickor, där vi hoppas vårt know-how skall komma till nytta och ge bättre drift förutsättningar.. Dessa avtal kan ha olika utformning beroende på vad som skall ingå.

Det optimala avtalet omfattar inspektionsservice, översyn med avhjälpande åtgärder, service- och reparationsarbeten, underhållsplanering, reservdelsförsörjning etc. 

Transportutrustning som bandtransportörer, kedjetransportörer, skruvtransportörer samt pneumatiska transportsystem är lämpliga transportsystem. Dammfilter rengöres filterkassetter/påsar bytes och ombyggnader genomförs. Fickor silos stup etc. underhålls så optimalt flöde med högsta drifttillgänglighet erhålles. Siloutrustningar underhålls och ses över med jämna mellanrum, så optimal drift erhålles.