OnSite Installations är vår fältverksamhet avseende installationer av i första hand våra egenproducerade produkter och system. Även kontraktsbunden av annan utrustning kan förekomma.

 OnSite Installations  genomför installationen av egenproducerade system ute hos kunderna och omfattar förutom monteringsarbetet även start ups etc.