TOMCA OnSite Managements är vår mest kundnära verksamhet, där vi mer eller mindre arbetar på kundens hemmaplan. Programmet innehåller också Project Administration, som är en ny verksamhet, där vi åtar oss att administrera olika installations- och monteringsprojekt antingen direkt för slutkunden alternativt åt ansvarig leverantör.

OnSite Installation innebär montage hos kunden antingen av TOMCA-utrustning, som sålts som en totalentreprenad, eller av utrustning levererad av andra leverantörer där vi åtagit oss montaget, eller slutligen på uppdrag av slutkunden, som köpt utrustning från en eller flera leverantörer och som ombesörjer montaget i egen regi.

 OnSite Maintenance bygger på serviceavtal som upprättats med kunden, där vi ansvarar för service och underhåll av viss utrustning typ transportutrustning, filter, silos och fickor etc. Avtalen kan också omfattas av protokollförda Inspektioner med förslag till åtgärder, som kunden har som underlag för sin planering och budgetering av underhållsarbetet. 

OnSite Operations ger kunden möjlighet att sätta sitt fokus på den egna produktionen och att vi hanterar supportutrustningen som transportutrustning filter, lagringsutrustning, avfallsutrustning, växelmotorer, pneumatisk utrustning etc. 

Project Administration syftar till att minimera OnSite-kostnaderna för den som driver ett projekt hos sin kund. Vårt åtagande omfattar allt från samordnad lagring och transport till Siten, eventuellt med delmontage före avtransport, lagring och distribution till de olika monteringsplatserna OnSite, montage OnSite, Start Up, Dokumentation, Efterkalkyl avseende de samlade kostnaderna utöver produktionskostnaderna. 

OnSite WorkShops är ett koncept där vi tillhandahåller kompletta service- och reparations-moduler, som installeras hos kunden. Exempelvis enheter som används för service och montering av bandtransportörutrustningar som trummor, filter, växelmotorer etc. Hela konceptet med OnSite Management är att ge kunden avsevärt mindre underhållskostnader samtidigt som Drifttillgänglighet ökar kraftigt.