TOMCA Transmission Technology bygger i likhet med Lifting Technology på egenutvecklade produkter, som används i våra egna konstruktioner. Även här har marknaden funnit andra användningsområden för dessa lösningar än enbart i våra konstruktioner.

 Exempel på produkter är: kedjehjul, kedjor, kugghjul, kuggstänger kuggkransar, glidlager, kedjespännare  och gränslägesgivare. De flesta av produkterna baseras på våra PE-material.