TOMCA Military Technology är ett produktområde som helt grundar sig på vårt PE- och keramiska material. Flera produkter inom personligt skydd, målmaterial och sjukvårds materiel där PE-materialet har överlägsna fördelar.

 Kulfång och figurmål i målautomater typ SAAB-mål etc. Personligt skydd typ splitterskydd för skyttevärn etc. Sjukvårdsmateriel som släpbårar, spjälningsmateriel etc. Keramiska skyddsplåtar för fordon etc.