TOMCA General Solutions omfattas till största delen av egenutvecklade produkter och system, som tagits fram till våra egna systemlösningar och som sedan visat sig ha ett användningsområde även i andra applikationer utanför dessa systemlösningar.

Lifting Technology innehåller flera produkter, som används i utrustningar i vilka stållinor ingår. Exempel på sådana produkter är Linsträckare och eller Slaklinevakter, PE-inhjul med PE-styrningar, PE-passager för stållinor etc.

 Transmission Technology är samlingsnamnet för våra produkter som PE-glidlager, Gräns-lägesgivare, Kedjespännare, PE-kedjor, PE-kedjehjul, PE-kuggstänger, PE-kugghjul, PE-kuggkransar etc. 

Military Technology omfattas av produkter som Målmateriel, Kulfång, Personskydds-utrustningar, Sjukvårdsutrustningar etc. Flertalet av produkterna och systemen baseras på vårt TIVAR- och CERAMALsortiment