TOMCA produkt- och systemsortiment inom Solid Fuel Handling Technology har inriktat sig på lagring och transport av bränslet. Samarbetet med Williams Crushers Ltd i USA, som är en av världens ledande leverantörer av utrustningar för krossning och pulverisering, gör det möjligt för oss att leverera kompletta bränslegårdar, där vi kan bearbeta inkommande material till färdigt bränsle i korrekt storlek etc. Exempel på sådant material är skogsavfall, rivningsvirke, sopor, bildäck etc.

 TOMCA har ekonomiska och funktionsdugliga system för hantering av biobränsle, från källa, där våra system tar hand om lagring, lastning och transport till energiverk, där vi tar hand om lossning, lagring och transport in i verket. Systemen bygger på snabb och säker logistik hela vägen.

 Bränslegårdar för olika bränslen, där provtagning, bearbetning och sortering av bränslet sker samt därefter en miljöriktig lagring och intransport till verket allt under optimal drifttillgänglighet och minimal driftkostnad.

 Lagringstält med transportutrustning för automatisk in- och uttransport samt transportutrustning inom bandtransportörer, skruvtransportörer eller pneumatisk transport.