TOMCA Filterteknik är en ny typ av dammfilter, där konstruktionen syftar till en högre renblåsningseffekt samtidigt som det rensade dammet förhindras fastna på de sidan om liggande filterkassetterna. 

Filtren finns som punktfilter med egen fläkt, alternativt med en centralt placerad fläkt, som förser flera filter med undertryck.

 Som silofilter med fläkt, eller utan fläkt där silons övertryck ger genomluftningen genom filtret.

 Filtren kan monteras  direkt över utrustningen där dammet kan falla ner och som också får utsläppsluften filtrerad, eller med sluten utlastning av dammet antingen med en slussmatare, en skruvtransportör med slussmatare eller via en TOMCA BoxBelt transportör.

 Renblåsningen sker med individuella memranventiler på varje renblåsningsrör/kassett