TOMCA Environmental Solutions omfattar flera tekniklösningar som alla är miljörelaterade.

 SolidFuel Handling Technology omfattas av lagrings- och transportsystem och till viss del processlösningar avseende fastbränsle. I sortimentet ingår både egenutvecklade system och produkter, som produkter vi marknadsför som generalagent för de nordiska länderna (Sverige, Danmark, Norge och Finland). Exempel på sådana agenturer är kross och processutrustning från Williams Patent Crushers Inc. USA och vibrationsutrustningar från Kinergy Corp. USA. 

Askhanteringssystemen är till största delen egenutvecklade och omfattar lagring, transport, sortering, krossning, glödsläckning och befuktning. Kompletta funktioner kan levereras inklusive styr- och övervakningssystem.

 Filter Technology omfattar egenutvecklade högeffektiv filter för damm. Filtren finns både som punktfilter eller som kompletta filtersystem. Filtren kan levereras med eller utan fläktar eller med centralt placerade fläktenheter för flera filter. Kännetecknet för TOMCA Högeffekt-filter är den höga kapaciteten. Detta innebär att ett TOMCA Högefekt-filter bara behöver 50% av filterytan på ett konventionellt dammfilter för att klara av samma jobb. Eftersom designen och planeringen av ett filtersystem har en avgörande inverkan på både drifttillgänglighet, funktion och driftekonomi, erbjuder vi oss utföra våra filterinstallationer som en totalentreprenad med funktionsansvar.

 Waste Water Treatment Technology är till största delen uppbyggt på teknikerna kring separationsutrustningar, omrörare och transportutrustningar. De flesta produkterna är baserade på vårt know-how kring PE-materialen.