Kinergy Inc. USA med sin välutvecklade vibrationsteknik, representeras i de nordiska länderna (Sverige, Danmark, Norge och Finland) av TOMCA AB.

 Programmet omfattar en mängd olika utrustningar för materialhantering, alla baserade på Kinergys unika vibrationsteknik, där den av Kinergy utvecklade vibrationskällan är den bärande enheten. Kinergy har en världsledande position och är representerat över hela världen.

 I Kinergys program  finns också vibrationsmatare, vibrationssiktar, vibrerande koner för siloutlopp.