TOMCA skruvtransportörer med varunamnet EsCon, bygger främst på tekniken med axellösa skruvtransportörer. Dessa kan erhållas i en mängd olika utförande med transportformen antingen som rörtransportörer eller som trågtransportörer.  Den axellösa tekniken har breddat användningsområdet för skruvtransportörer. Våra skruvtransportörer tillverkas antingen i standard material eller i rostfritt/syrafast material.

 

 EsCon HC är en horisontellt arbetande transportör antingen rörformad eller med U-tråg.Beroende på vilket material som skall transporteras kan transportören/U-tråget förses med ett slitfoder i lämpligt material som PE-material, Keramisk beläggning (CERAMAL) eller slitstål (VIKING Wear Steel).

 EsCon VC är en vertikalt arbetande transportör som av transportörtekniska skäl oftast har en axel fastsvetsad i spiralen. För kortare längder kan även en axellös spiral användas, men då med en stillastående axel i PE-material monterad i den nedre ändan av transportören. Dessa transportörer är alltid dragande d.v.s. motorn sitter i övre ändan och spiralen drar materialet uppåt, mot utloppet.

 EsCon CC är en skruvtransportör som används för kombinerad transport och komprimer-ing av materialet, som sedan satsvis trycks ut i t.ex. en container.

 EsCon  LB är en s.k. levande botten som utgör botten i silos eller fickor och vars uppgift är att mata ut materialet under kontrollerade former.

 EsCon CT är en dubbelmantlad skruvtransportör som används för att sänka temperaturen på det transporterade materialet, som t.ex bottenaska. Mellan inre och ytter manteln sitter en tätliggande rörspiral, i vilken man leder in kylvatten. Som ett komplement till rörspiralen kan även den axellösa spiralen förses med en kylvattenslinga.