TOMCA PneuCon transportteknik omfattar tre olika principer för pneumatisk transport.Här samarbetar vi med företaget PAM i Danmark, som förser oss med den pneumatiskakällan. PAM är också vår leverantör av slussmatare.

 PneuCon PSS är en sk. Satsblåsare, som samlar materialet i en trycktank/sändare, som efter fyllning trycksättes och när trycket är tillräckligt öppnar en bottenventil och släpper iväg materialet/satsen.

 PneuCon  PGB pneumatisk genomblåsningssluss är en typ av slussmatare, som upptill/in-loppet är anslutet till en trycklös behållare/silo/ficka och undertill/utloppet har ett genomblåsningsrör, genom vilket man blåser luft från en blåsmaskin liknande i ena änden och transportledningen sitter i den andra änden.  

PneuCon PVT är en vakumtransportör, där materialet transporteras med undertryck istället för med övertryck. PVT-systemet har flera fördelar. Bland annat blir slitaget i  rörledningarna, speciellt i böjarna minimalt eftersom undertrycksströmmen centrerar materialet till rörets mitt. Förutom att slitaget, med materialsprut som sin yttersta konsekvens, elimineras, skonar en vakumtransport materialet på ett helt annat sätt än en konventionell pneumatisk transport gör. Oftast används en PGB genomblåsningssluss vid lastningen.

 PneuCon RVS är samlingsnamnet för rör, skarvdon, ventiler och konsoler, för de pneumatiska transportsystemen. Som option kan även Trelleborgs Sirocco transportslang levereras tillsammans med en genomblåsningssluss med en fluidiseringstillsats i botten och en mottagningsdel med ett litet filter.