TOMCA WireBorne System består av en bandtransportör, där rullställen är monterande på stållinor. Långa spännavstånd gör det möjligt att förutom att använda systemet för markbunden transport med långa transportavstånd, också använda det för transporter över raviner, ömtålig mark etc. 

 Systemet finns i olika utförande, den markbundna varianten byggs upp med markmonterade konsoler, med fasta pålastnings och avlastningsenheter. Även bandspänningsenheten är fast. Vid transport över känsliga områden kan TOMCA WireBorn System kamoufleras, för att bättre smälta in i den omgivande naturen. Den är också lätt att förse med viltväxlar.

 Systemet kan även användas som upplagsband med flera steglöst anpassade avlastningspunkter.