TOMCA WePro är ett väder- och vindskyddssystem för bandtransportörer. Programmet innehåller allt från enkla PVC-kapslingar till expanderande system för transportörer med åkbara pålastnings- eller avlastningsenheter. 

WePro Mini är en PVC belagd kraftigt vävd polyester i valfri färg med svetsad skoning med fästen typ gummistroppar alternativt vridbara knapplås. Väven bärs upp av en bågformad konstruktion, som spänns fast på transportören, över vilken PVC-väven spänns fast. 

WePro Medi är en sektionsbyggd konstruktion som levereras i 2 meters längder, där en båge monteras på transportören. Mellan bågarna monteras stänger, som håller uppe själva täckningen, som antingen är PVC-belagd polyesterväv eller av aluminium. I långsidorna sitter låsstänger, som effektivt håller täckningen på plats. Den är öppningsbar från båda sidor, precis som bågarna är. 

WePro Expando är en expanderbar bandtäckning för långa transportörer med åkbar avlastnings- eller pålastningsutrustning. Täckningsmaterialet är av aluminiumplåt, som sitter monterat på 3 meter långa åkbara konsoler. Konsolerna trycks samman resp expanderar när avlastnings-/påmatningsenheten flyttar sig längs transportören. 

WePro Flexi är en expanderbar PVC-vävs täckning för utläggare eller lastare med kortare längdförändringar. Den består av hjulförsedda bågar, som monteras med ca 3 m distans, sammanhållna av PVC-väven.