TOMCA  Pull-Flex är en moduluppbyggd trumma för bandtransportörer, som används både som drivtrumma, vändtrumma och bryttrumma. Trummorna byggs samman med ett antal moduler, som i olika kombinationer resulterar i de olika trumtyperna. Modulerna består av mantelmoduler, gavelmoduler, spännmoduler samt axlar. Sortimentet innehåller också TOMCA-Wing vänd- och bryttrumma. 

I Pull-Flex programmet ingår även LAT-motortrummor, Pull-Flex magnettrummor samt  TOMCA lagerenheter vars bas är SKF produkter. Lagerenheterna levereras i par. Skall transportören ha en rotationsvakt kan vi leverera TOMCA rotationsvakt integrerat med lagerhuset. 

Pull-Flex mantelmodul tillverkas som standard i diametrarna 320- 1200 mm och i längder från 500 till 2200 mm. Längre mantelmoduler har en eller flera förstärkningsrondeller insvetsade på insidan. Mantlelytan är som standard bomberad. Den är även förberedd för montering av TOMCA –Driv slirskyddsbeläggning. 

Pull-Flex gavelmodul tillverkas med kraftig design och varje gavelmodul används för två eller flera manteldiametrar. Val av gavelmodul styrs av manteldiameter samt axeldiameter. Gavelmodulerna monteras mot manteln med bultförband. 

Pull-Flex spännelement finns både som klämnav och som kilnav och väljs utifrån axeldiameter och belastning. Spännaven monteras med bultförband i gaveln. 

Pull-Flex axlar tillverkas i utförande för drivtrummor med instickstapp för växellåda alternativt ett transmissionshjul (kilrem eller kedja). Axlarna för vändtrummor och bryttrummor har ingen instickstapp men kan ha en anslutningsgänga för TOMCA rotationsvakt. 

TOMCA Lagerenheter levereras förmonterade på trumaxlarna om de levereras samtidigt.