TOMCA Driv är en slirskyddsbeläggning för drivtrummor till bandtransportörer, som monteras mekaniskt på trumman. TOMCA-Driv är en helt fabrikstillverkad produkt färdig för montage OnSite. En stor fördel med TOMCA-Driv är att inga ingrepp eller demontage på transportören behövs göras utöver att drivtrumman är åtkomlig.Bandsspänningen behöver ej släppas. Montaget kan göras med full bandspänning.Tidåtgången för montaget är minimal. (TOMCA Pull-Flex drivtrummor är förberedda för TOMCA-Driv).

 TOMCA-Driv består av en kraftig armerad gummimatta med ett mönster, som ger ett kraftigt grepp mot transportbandet. Även om bandet vintertid är belagt med en frosthinna. Greppet är utomordentligt även om bandet är vått p.g.a. regn eller av andra orsaker.

 I framkanten på mattan sitter en stålskena i specialstål fastmonterad. Det är denna skena som håller TOMCA-Driv mattan på plats på trumman, vilket innebär att TOMCA-Driv mattan hänger frihängande i sin fästskena. Detta är en fördel i dammig miljö eftersom när mattans bakkant släpper trumman av centrifugalkraften när bakkanten passerar returparten, slår mattan upp mot bandets lastpart och slår därmed bort eventuellt damm.

Har bandet ingen backspärr, så bandet kan gå baklänges, hålls mattans bakkant inne med ett par bultförband. TOMCA-Drive är marknadens första frihängande slirskyddsbeläggning

Är bandet reversibelt förses mattan med en skena även i bakkanten och kan därmed driva på båda hållen.

Har bandet en känslig avskrapare, som påverkas av skarven mellan mattans fram- och bakkant, finns TOMCA-Driv slirskyddsbeläggning även i ett smooth utförande som eliminerar denna påverkan på avskraparen.