TOMCA Säkerhetssystem för bandtransportörer innehåller både nödstoppssystem och mekaniska säkerhetssystem som säkerhetsluckor, säkerhetsdörrar, säkerhetsgrindar och säkerhetsburar, explosionsluckor, övertrycks-/undertrycks –ventiler, manluckor samt brandväggar med transportbandpassager och branddörrar.

 

 TNSS nödstoppssystem består både av nödstoppslinor och nödstoppslådor med tillhörande monterings- och kabelutrustning.

TSL Säkerhets/Inspektionslucka finns i 300 resp 400 mm diameter och är i aluminium med ram och gummipackning. Luckan hålls stängd med ett vridbart handtag.

TSG Säkerhetsgrind finns med enkelt skjutlås, som kan förses med indikator som indikerar öppen grind. Signalen kan beroende på vilket övervakningssystem man har, antingen användas informativt eller fungera som ett nödstopp.

TML Manlucka finns i 600 mm diameter och även denna kan förses med låsindikator.

TXJ Explosionsluckor/ jalusi monteras i transportörer eller silos, där risk för explosion föreligger. Luckorna/jalisierna låses med säkerhetsbleck som släpper när de utsätts för trych högre än det inställda trycket.

TTV tryck-/vakuumventil för slutna transportörer och silos. Även dessa har förinställt och reglerbart aktiveringstryck/vakuum.

TBVS brandskyddssystem bygger på en brandsäker transportbandspassage, som pneumatiskt sluter tätt mot transportbandets lastpart och returpart i händelse av brand. Systemet kan byggas på med branddörrspassager etc.