TOMCA rullställ för bandtransportörer finns i två basutförande, raka rullställ och försänkta rullställ. De raka rullställen har oftast som grundstomme en U-profil och de försänkta har oftast en vinkelprofil. Grovleken på profilerna styrs av bandbredden samt den beräknade belastningen på transportören. I programmet ingår även en Heavy Duty modell i rakt utförande. Denna är byggd på en fyrkantprofil. Tillsammans med rullställen levereras också klämförband i en eller annan form. Samtliga rullställ är varmförzinkade i standardutförande. Alla ställ har också sidorullarna yttre infästning förskjuten för att bandet skall centrera bättre.

I Programmet rullställ ingår också speciella rullställ för sidostyrrullar och Roll-Off slagrullar

 

TOMCA raka rullställ typ RR tillverkas för bandbredder från 500 mm till 2200 mm och med antingen 30° eller 45° kupning. Ställen finns som standard för 3-delade rullar, men kan även tillverkas i 2-delat eller 5-delat utförande. Ställen finns för rulldiameter 89, 108, 133 och159 mm

TOMCA försänkta rullställ typ FR tillverkas för bandbredder från 500 mm till 1200 mm antingen med 30° eller 45° kupning. Ställen finns i 2-delat och 3-delat utförande och för rulldiametrarna 63,5, 89 och 108 mm.

TOMCA Heavy Duty rullställ typ HD finns för bandbredder från 800 mm till 2200 mm och för rulldiameter 108, 133 och 159 mm. Dessa rullställ har förskjuten mittrulle.

TOMCA specialrullställ för sidostyrrullar och för Roll-Off slagrullar har gemensam stomme men anpassade påbyggnadskonsoler.