TOMCA pålastningsenhet typ Impactor är en högeffektiv produkt som ger fullt stöd för transportbandet I pålastningszonen. Ett stöd som eliminerar spill samt effektivt skyddar bandet för tryck- och slagskador. Dessutom motverkar Impactorn att bandet får snedgång på grund av punktbelastningen som pålastningen utgör. Dess konstruktion reducerar även slagskador på transportörkonstruktionen och reducerar ljudnivån i samband med pålastningen. Impactorn kan kompletteras med pålastningslåda eller dammkapslade omlastningsstup med eller utan dammfilter. 

TOMCA Impactor Heavy Duty  består av en kraftig konsol på vilken en armerad och elastisk gummimatta är monterad. På gummimattan sitter glidlister monterade för att reducera friktionen. Konsolen har rullset i båda ändar. TOMCA Impactor är EU mönsterskyddad. 

För de verkligt tuffa applikationerna finns Impactor Extreme, som har samma konsol som Impactor Heavy Duty men den har en kraftigare dämpenhet. 

Impactor Pålastningslåda är ett komplement till pålastningsenheten och som monteras på fästplattor på pålastningsenheten. Pålastningslådan har en effektiv tätning i sidor och bakkant som förhindrar spill. 

TOMCA DustKeeper Omlastningsstup monteras i omlastningen mellan två eller flera transportörer och gör omlastningen helt damm- och spillfri. DustKeeper finns i flera materialbaserade utförande. Dvs det transporterade materialets beskaffenhet bestämmer vilken utformning DustKeepern skall ha. Vanliga utförande är med PU slitplattor med ingjutna CERAMAL keramiska element och med TOMCA Flaps. Är materialet klibbigt kan DustKeepern förses med System TIVAR material. 

TOMCA omlastningsstup DustKeeper kan även förses med en TOMCA provtagare för automatisk provtagning av det transporterade materialet.