TOMCA Bandvåg typTCS är en bandvåg med hög noggrannhet och stort användningsområde. Antingen monteras vågen för att väga hur mycket material som transporteras på transportören, eller så används den till att väga upp en bestämd mängd vid en utlastning etc.

Bandvåg typ TCS har fyra vågceller, som ger en mycket hög noggrannhet och ger ett både et ackumulerat värde som ett realvärde.

Bandvåg typ TCS finns för bandbredder från 650 mm upp till 2200 mm och för både bandkupning 30° som 45°.

Förutom en stabil elektronik med hög drifttillgänglighet är de mekaniska komponenterna av hög klass. Både tekniskt som dimensionellt.