TOMCA bandspänningsenhet Tensioner finns i olika utförande beroende på spännlängd, spännkraft samt transportördesign. TOMCA Tensioner System finns med utförande från den minsta transportören till mycket långa och breda band.

 

TOMCA Tensioner typ LD är avsedd för lättare transportörer med c/c längder på max 25 meter. Vändtrumman sitter  monterad med två spännare, en på varje axelända. Bandsträckarna sitter i sin tur monterade på transportörramens yttersidor. Spännaren är centrisk vilket betyder att samma spännare kan användas på båda sidor på transportören och till alla bandbredder.

TOMCA Tensioner typ ND är avsedd för lättare transportörer med c/c längder på max 150 meter. Vändtrumman sitter monterad med två bandsträckare, en på varje axelända. Bandsträckarna sitter i sin tur monterade på transportörramens yttersidor. Bandsträckaren längdjusteras med en spindel som sitter i en fyrkantprofil. Sträckaren är centrisk vilket betyder att samma spännare kan användas på båda sidor på transportören och till alla bandbredder.

TOMCA Bandspännare typ VT används för korta till medellånga transportörer, där vändtrumman sitter monterad på en släde. En motvikt drar via stållinor släden med vändtrumma bakåt och håller bandet spänt. Vändtrumman är justerbar så bandet får god centrering.

TOMCA bandspännare typ Tensioner HD är avsedd för bandtransportörer med längder över 150 meter. Övre gränsen avgörs av vilken fri höjd, som finns under transportören, eftersom sträckaren sitter under transportören och regleras med motvikter. TOMCA Tensioner HD arbetar efter en ny teknik där spänntrummans rörelse är helt fixerad. Detta sker genom att trumman sitter monterad på en lagrad arm som tvingar trumman att röra sig i en fast radie.

Utöver dessa typer finns även en eldriven variant  samt en Tensioner HDX för mycket långa transportörer, typ terrängtransportörer.