TOMCA Clean O’Matic avskrapningssystem är en två-stegs rensningsprocess där de olika stegen kompletterar varandra och tillsammans utgör en högeffektiv lösning med låga driftkostnader och optimal drifttillgänglighet. Slitageangreppen begränsar sig till skrapmodulerna, som är vändbara för att ge högsta möjliga livslängd i förhållande till sin kostnad och materialvikt. De två stegen i funktionen är dels en kraftig slagrulle, som fluidiserar materialet på bandet, så det effektivt lämnar bandet vid avlastningen, där skrapenheten tar det sista materialet, så returparten är ren. Uppföljningar gjorda på installationerna visar att rensningsprocessen är så effektiv att även eventuella skärskador i bandets täckplatta också är rena.

TOMCA Slagrulle Roll-Off är första steget och sitter monterade på lastsidan av bandet precis innan avlastningen. De kraftiga vibrationerna, som bandet utsätts för av slagrullarna, får det transporterade materialet att verkligen ”sväva” över bandet den sista metern före avlastningen.

TOMCA bandavskrapare Clean O’Matic är en s .k. lågtrycksskrapa som eliminerar slitaget på bandets täckplatta samtidigt som avskraparbladet också får minimalt slitage. Skrapmodulens form ger ett mycket effektivt rensningsresultat. Konstruktionen ger ett jämt tryck mot bandet under hela livslängden hos skrapbladet, vilket gör den underhållsfri mellan skrapbladsbytena. När det är tid med bladbyte eller att vända bladen kan en slitage vakt, som ingår i TOMCA Supervision system informera om.

 TOMCA avskrapningssystem Clean O’Matic är ett av marknadens mest effektiva system, oavsett vad som transporteras på bandet. Dessutom är driftkostnaderna och totalkostnaden minimala, rengöringseffekten optimal och funktionen på topp i alla väder.