TOMCA BoxBelt  transportör är avsedd för små kvantiteter, korta avstånd där kravet på dammfri transport är högt och där inlastning och avlastning har olika lufttryck. BoxBelt transportören arbetar horisontellt, med stigning (upp till 80°) eller kombinerat horidontellt/stigande. 

Ett vanligt förekommande användningsområde är som utlastningsband från dammfilter, där transportören hämtar materialet i filtret, där det är undertryck och transporterar ut det för vidare hantering i atmosfärsikt tryck.