TOMCA Belt Conveyor Technology bygger på vår kompetens kring bandtransportörer både konventionella transportörer men också på nya och nygamla lösningar.

TOMCA Standard bandtransportörer (SBT) är till största delen marknadsföring av komponenter och funktionslösningar, där övervägande delen är egenutvecklade alter-nativa lösningar på gamla problem. Dessa produkter och funktioner har inte tagits fram bara för att vara en ny lösning, utan för att det klart skall framgå att man erhåller en mycket högre drifttillgänglighet, en väsentligt förbättrad driftekonomi och en optimerad funktion. Om inte dessa tre kriterier uppfylls och visar på klara förbättringar i förhållande till befintliga produkter, tar vi inte in produkten i vårt utbud.

TOMCA Air-Borne transportörer (ABC) bygger på ”luftkuddeprincipen” genom att gummitransportbandet, istället för att bäras upp av rullar/rullställ, glider fram i en ränna ,som är försedd med hål, genom vilka det pressas luft upp under bandet. Detta får bandet att ”sväva” över rännan med minimalt friktionsmotstånd.ABC-transportören spiller inte, kräver mindre motoreffekt och är extremt tystgående. En ABC-transportör har mycket hög drifttillgänglighet och minimalt behov av service.

 

TOMCA WireBorne transportör (WBC) är en annan intressant transportlösning, som främst är avsedd för långa transporter i terrängen. WBC-transportören är en transportlösning inte bara med god driftekonomi utan har också låga investeringskost-nader. En stor fördel med WBC-transportören är att småvilt kan obehindrat passera under transportören och det är lätt att bygga viltväxlar för de större djuren. Skyddet runt transportören är gott med nätväggar nedtill och vind- och regnskydd av kraftig PVC-armerad polyester (motsv). Vindskyddsmaterialet kan framställas i kamouflage, så den lätt smälter in i naturen utan att störa helhetsbilden.

En annan variant av WBC transportören är den frihängande varianten WBCH, som kan ha spännavstånd upp till 2 km mellan sina stödpunkter och kan därför användas för trans-porter över raviner etc. WBCH –transportören är en upplagstransportör, som kan förlänga sig steglöst längs hela sin längd och kan därför användas för uttransport av flera olika material/fraktioner, även om dessa lagras på var sin plats.

TOMCA BoxBelt Conveyor BBC, är en transportör för små volymer av pulver eller granulat, där kravet på dammtät transport är stor. Transportören kan arbeta antingen horisontellt eller med stigning upp till 80 grader. BBC-transportören tillverkas i längder upp till ca 20 meter och används antingen som ett alternativ till elevatorer, eller som utdragsband under dammfilter, där den ersätter både skruvtransportör och slussmatare