Att flytta material från punkt A  till punkt B är en av mänsklighetens vanligaste sysselsättningar, vilket kan göras på många olika sätt. När det gäller bulkmaterial skall flera faktorer beaktas.

Materialet, som transporteras, får inte förstöras, förändras eller minska i mängd (spill) under förflyttningen/transporten. Omgivningen skall inte utsättas för olägenheter, som damm, buller, lukt, spill etc, på grund av transporten. Således skall ett transportsystem väljas, som inte påverkas av materialet, som medverkar till att kraven på skonsamhet mot materialet infrias, liksom kraven på minimal belastning på omgivningen uppfylles.

 Dessutom skall kraven på drifttillgänglighet, god driftekonomi och hög funktion vara optimalt uppfyllda.

 TOMCAs sortiment omfattar både bandtransportörer, skruvtransportörer, kedjetransportörer, pneumatiska system eller vibrerande transportrännor. Varje typ av transportör har stora fördelar när det gäller vissa material, liksom de har sina begränsningar, när det gäller andra material. Därför kompletterar de olika transportlösningarna varandra mer än de konkurrerar med varandra.

 För Dig som kund innebär det en stor trygghet och säkerhet att flera transportlösningar finns att tillgå hos en och samma leverantör. Då kan man alltid vara säker på att det är den optimala lösningen som erbjuds.