TOMCA Silo Technology har ett brett utbud av system och produkter för de flesta typer av siloanläggningar. I sortimentet ingår inte själva silon, men upptar övrig utrustning. Skall silos ingå levereras dessa genom underleverantörer eller genom partnerskap.

 Kringutrustningen i vårt sortiment delas in i tre huvudgrupper nämligen Silotoppar, siloutlopp samt  styr-och reglerutrustning. 

TOMCA Silotoppar är en cylindrisk ovandel, som innehåller all nödvändig utrustning, som skall finnas på silotaket. Silotopparna utrustas och testas på vår verkstad före leverans samt levereras med en motfläns, som svetsas på silotaket. Detta medverkar till att arbetet OnSite begränsas till ett absolut minimum. Tanken med de förmonterade Silotopparna är just att ge stora besparingar och förhindra kostsamma överraskningar OnSite.

 TOMCA Siloutlastningssystem har flera olika lösningar, beroende på vilken beskaffenhet materialet i silon har och till vad utlastningen skall ske. I sortimentet ingår både vibrerande eller fluidiserande utmatningar. Det kan också vara självrinnande utmatning.

 Styr- och reglerutrustningen designas och byggs i egen regi. Dessa utrustningar baseras på AllenBradleys PLC-system Micrologic.

 Via vår OnSite Managements ombesörjer vi även installationen OnSite, där även idrifttagning kan ingå. Detta gäller både det mekaniska som eltekniska montaget