TOMCA silotopp TSC är en fabriksmonterad överdel för silos, där all nödvändig utrustning sitter monterad och testad redan vid fabriken före leverans. Tillsammans med silotoppen medlevereras en motfläns med förstärkningar, gångplan och räcke att svetsas/monteras på silotaket. Montaget OnSite är endast bråkdelen av vad det tar att montera de olika komponenterna var för sig.

Silotoppen har i centrum en rund fläns mot vilken man monterar lämplig inlastningstyp att koppla samman med den lastande utrustningens utlopp. Detta kan vara en rörböj för anslutning till ett pneumatiskt system, eller ett stup eller tratt om den lastande utrustningen är en transportör (band-, skruv- eller kedjetransportör). Inlastningsenheten har en lämplig infodring för att ge utrustningen hög drifttillgänglighet och lågt underhållsbehov.

Silotoppen har också ett eller två integrerade TOMCA dammfilter med pneumatisk rensning av kassetterna. Filtren monteras antingen med eller utan fläkt, beroende på behovet i applikationen.

En tryckvakt är monterad som extra säkerhet förutom TOMCA mekaniska tryckventil typ TSV som både reglerar övertryck som undertryck automatiskt. Utrustningen ställs in med det tryck, då den skall öppna för att reducera tryckskillnaden.

TOMCA manlucka med diameter 600 mm kan levereras med givare som indikerar om luckan inte är stängd.

Silotoppen kan även förses med ett nivåvaktsystem som indikerar nivån i silon används TOMCA operativsystem kan även mängden eventuell beläggning på siloväggarna anges.

Är det lagrade materialet explosivt kan TOMCA Explosionsluckor monteras på silotoppen.