TOMCA siloutrustningar/silosystem kan levereras som kompletta funktioner med automatiksystem, där även OnSite montaget, både det mekaniska montaget som det elektriska montaget kan ingå. Detta ger slutkunden stora fördelar, genom att det är vår personal, som är väl förtrogen med utrustningen och dess funktioner, som utför detta arbete. Utrustningen förmonteras då i största möjliga utsträckning vid fabrik, för att reducera montagetiden OnSite.  

TOMCA bygger sina egna automatikskåp, ombesörjer programmeringen av systemen i egen regi samt förbereder utrustningen för ett snabbt montage OnSite. 

Om silon inte har en TOMCA silotopp med integrerad nivåvaktsystem, kan ett enklare nivåkontrollsystem monteras, som anger full silo, minst halvfull silo, mindre än halvfull silo samt nästan tom silo. 

Alla elanslutningar i silotoppen samlas i en kopplingslåda med transparent lock, som är infälld i silotoppens vertikala vägg. Kopplingslådan är ansluten till automatiksystemets huvudskåp via en mångledare och en kraftkabel. Finns ner än en elmotor i utrustningen på silotoppen, placeras kontaktorerna till dessa lokalt i kopplingslådan på silotoppen. 

Om TOMCA levererar gångplan och lejdare samt stegar, dras kablaget mellan silotopp och huvudskåp inne i stegarnas rör för att optimera skyddet och förhindra skador på kablarna. 

Automatiksystemet kan även omfattas av styrning av en provtagningsutrustning