TOMCA Sampling Technology är främst inriktat på provtagning av småstyckigt material, granulat eller pulverformiga material. Våra provtagningsutrustningar tar ett representativt prov. De flesta utrustningarna uppfyller kraven enligt ISO. I sortimentet ingår också uppsamlare och neddelningsutrusning.

  TOMCA PTF är en portalutrustning, som tar slumpmässiga representativa prover ur fordonsflak, containers etc.

 TOMCA PTT tar prover i en omlastningsstation mellan två transportörer och lyfter ut provet till ett stup, som utmynnar i en provbehållare. Denna utrustning kan kompletteras med flera kross- och neddelningssteg.

 TOMCA PTB monteras på nedre delen av väggen till en ficka, behållare eller silo och går in i materialet och tar ut ett prov, som sedan släpps ner i en behållare, lätt tillgänglig för analyspersonalen.

 TOMCA PTS är en schaktmonterad provtagare, som tar prover på ett material, som faller fritt i ett schakt.

 TOMCA PNB är en utrustning för neddelning på ett bord, där processen delvis sker manuellt. TOMCA PNS är en schaktneddelare, där provet släpps ner i ett schakt där neddelningen sker.