TOMCA VIKING Wear Steel innehåller våra slitstålsprodukter, som tillverkas av slitstål i högsta kvalitet. VIKING WearPlates finns i olika kvaliteter och tjocklekar.VIKING-elementen har kvaliteter som är svetsbara, men också kvaliteter vars kemiska uppbyggnad endast möjliggör mekaniskt montage. Gemensamt för alla är den höga slag- och slitstyrkan under lång livslängd.

VIKING X45 är vår baskvalitet, som har goda verkstadsegtenskaper och god svetsförmåga. Hårdheten ligger på HBW 425-475 och levereras i tjocklekar från 4 till 80 mm.

Främsta användningsområde är i lastbilsflak, dumperkorgar, containers, järnvägsvagnar etc.

Andra användningsområden är fickor och rännor, spännplåtar för siktar, skoptänder, skopbröst, snöplogskär, slitkanter på elevatorskopor etc.

VIKING X50 är en härdad produkt och får därför inte utsättas för värme över +250° C, eftersom det försämrar stålets unika egenskaper och dessa återfås ej efter avkylning utan är borta för alltid. Detta innebär att fastsättningen får ske på mekanisk väg med bultförband, klämlister etc. Hårdheten ligger på HBW 450-540 och levereras i tjocklekar från 4 till 80 mm.

VIKING X50 används främst i krossar, fickor och rännor, botten och sidor i matare, under transportkedjor, som skrapspel och medbringare, i vibrationsrännor, matare etc.

Andra användningsområden är i lastrum på fartyg och pråmar, styrplåtar i pålastningsutrustningar, matare etc.

VIKING X55 är en härdad och eftervärmd produkt och får därför ej utsättas för uppvärmning överstigande +250°C, eftersom detta tar bort plåtens unika egenskaper och dessa återfås ej efter avkylning. Mekanisk fastsättning med bultförband, klämlister etc. rekommenderas. Hårdheten ligger på HBW 525-575 och levereras i tjocklekar från 10 till 50 mm

VIKING X55 rekommenderas till schaktmaskiner, skopskär på lastskopor, matare, vibrationsrännor, siktar, rasplåtar, styrskärmar etc.

Andra användningsområden är bl. a. Slitlister under kedjor, styrplåtar i siloinlopp, cykloninlopp, slagor och hammare, stup etc.

VIKING X60 är flaggskeppet i vår VIKING-serie och är avsedd för verkligt tuffa applikationer. I likhet med VIKING X50 och VIKING X55 har VIKING X60 fått sina unika egenskaper genom härdning med efterföljande uppvärmning. Därför får VIKING X60 ej utsättas för temperaturer överstigande +250 gr C eftersom detta tar bort materialets speciella egenskaper och dessa återfås ej efter avkylning. Mekanisk fastsättning med bultförband, klämlister etc. rekommenderas. Hårdheten ligger på hela HBW 570-640 och levereras i tjocklekar från 8 till 50 mm

VIKING X60 är ett utomordentligt material för slagor, hammare, knivar, stup, matare, skipar, gruvvagnar och bergtruckar.

Andra användningsområden är i förkrossar, som glidlister och/eller spännjärn på försiktar, lyftare i tvättrummor för stenmaterial, styrskärmar, slitstål och schaktblad.

Samtliga kvaliteter levereras också enligt vårt VIKING Modulsystem med figurskurna moduler med unika fastsättningssystem, där tillval finns med bl. a slagdämpning och bullerdämpning. VIKING Modulsystem är mycket enkla att montera och ger också korta bytestider, när modulerna skall bytas.