TOMCA TOMFLEX är samlingsnamnet för våra gummiprodukter inom Lining. Slitelement i gummi, vulkat på en stålplåt är den vanligas förekommande produkten tillsammans med TOMCA Flaps, gummielement som monteras främst i omlastningsstationer på den sida materialet landar. Monteringskutsar och klämbalkar är andra produkter i detta sortiment.

 TOMFLEX SP60 är ett slitgummielement med plåtbaksida avsett att monteras mot underlaget antingen med klämbalkar eller med bultförband alternativt med svetsbricka. SP60 elementen finns i tjocklekar från 25 mm till 125 mm och i ytmått 500x500 mm eller 750x750 mm. Gummihårdhet 60° ShA.

  TOMFLEX KB60 är en kläm- eller stödbalk i gummi med plåtbaksida, som används för att montera SP60 element eller som stödbalkar för materialfickor i omlastningsstup etc.

 TOMFLEX Flaps är ett system som monteras i omlastningsstationer mellan transportörer, där flapsen monteras på den sidamaterialet landar. TOMCA Flaps är en produkt som optimalt utnyttjar gummimaterialets elasticitet, konstruktionens flexibilitet samt montagemetodens förmåga att skydda infästningarna från materialsprut.