TOMCA CERAMAL Systems (Keramiskt material) finns i flera olika utförande. Vanligast är i plattor, som limmas alt. limmas/bultas mot underlaget. CERAMAL kan även ”designgjutas” för att passa till ett speciellt objekt, t.ex. för att monteras på en spiralytterdel till en skruvtransportör och där CERAMAL-elementet formats som ett L för att täcka spiralens yttre framsida och kant. Vi tillhandahåller fästmaterial och åtar oss också monteringen, som utförs av personal med stor erfarenhet.

 CERAMAL Solid Line (SL) är element i plattform med tjocklekar från 6 mm  och har kvadratisk, rektangulär eller hexagon form i standardutförande. CERAMAL SL limmas alt limmas/bultas mot underlaget. CERAMAL Solid Line levereras styckevis men kan även levereras på nät för snabbare och exakt installation.

 CERAMAL Special Design (SD)  är specialformade element anpassade för specifika applikationer, exempelvis blandare, omrörare, tumlare etc. Även rörformade detaljer levereras, som t ex. munstycke för slitande media.

 CERAMAL Steel Back (SB)   är fabriksmonterade slitelement med CERAMAL-element limmade på konfektionerade stålplåtar. Denna lösning gör att kunden slipper det speciella arbetet med att applicera CERAMAL-elementen mot underlaget, utan kan göra ett snabbt och enkelt mekaniskt montage med de måttanpassade SB-elementen.

 CERAMAL FlexBack (FB) är slitplattor i polyuretan eller gummi med ingjutna CERAMAL-element. Vid montering limmas slitplattan mot underlaget.