TOMCA Lining Technology innehåller alla våra infodringsmaterial när det gäller hantering av bulkmaterial och programmets bredd gör att vi alltid kan erbjuda kunden den optimala lösningen, som även inkluderar projektering, design, montage och underhåll. 

 System TIVAR (PE-material) har extrem låg friktion och mycket hög slitstyrka och är ett utomordentligt material vid hantering av trögflytande pulvermaterial, där risken för materialhäng är stor. Materialet har funnits tillgängligt sedan 70-talet och breddar ständigt sin marknad. 

CERAMAL Systems (Keramiskt material) är ett allsidigt material, som främst kommer till sin rätt där materialflödet orsakar stort slitage, t ex i transportrännor, rör etc. Blandare och omrörningskar är andra applikationer där CERAMAL är ett överlägset material. Även vid höga temperaturer.

 TOMFLEX Systems (Gummi), har sin givna plats där slag och vibrationer orsakar buller och slitage 

 CASTOLAN (PU-material), finns både som plattor och i formgjutet utförande. Finns som slitelement i våra avskrapare. Används även som slitplattor, också med ingjutna CERAMAL-element.

 VIKING Slitstålsystem  är slitplattor i unikt specialstål med mycket hög slag- och slitstyrka.

 METALDUR påsvetsningsmaterial finns både som slitelement och som svetsmaterial för påsvetsning OnSite.