TOMCA Transfer Hoppers finns i tre olika basutförande, nämligen stationära omlastningsfickor, hjulgående samt rälsgående fickor. Samtliga typer kan hantera de flesta bulkmaterial från pulvermaterial till grövre material som exempelvis kalksten, kol etc.

 Den rälsgående fickan är oftast placerad över ett transportband och flyttas längs bandet till en lämplig position för omlastning.

 De stationära och de hjulgående fickorna har optimal anpassningsförmåga både vad gäller ilastning som utlastning.

Fickorna kan anpassas till antingen öppen ilastning med t.ex. skopa eller sluten ilastning med en utlastningsbälg.

Utlastningen kan anpassas antingen till lastning av bulkfordon (sluten utlastning) eller till flakfordon (öppen utlastning). Utloppen kan anpassas för lastning av antingen ett fordon eller två fordon i bredd.

Vid leverans kan fickan ha en speciell design vad gäller både ilastning som utlastning, men kan också levereras med övriga in- och utlopp som utbytbara enheter, så fickan optimeras till valfri lastning/utlastning. Detta ger stor handlingsfrihet för mindre hamnar, som då kan ta emot och omlasta de mest skiftande bulkmaterial.

Samtliga fickor kan utrustas med TOMCA Dammfilter.