TOMCA har levererat skeppslastarbälgar sedan 1984 och har färdiga konstruktioner för kapaciteter från 600 t/h till över 2000 t/h. Bälgarna finns för det flesta material från fint pulver, som flygaska och cement etc. till starkt slitande styckegods, som klinkers och/eller kol, kalksten, malm etc. Andra vanligt förekommande material är spannmål och granulat material.

 

Skeppslastarbälgarna finns för fast montage att monteras på en fast, icke höj- och sänkbar transportör.

En annan variant är bälgar för en höj- och sänkbar transportör, som arbetar inom intervallet +/- 20°.

En tredje variant är den gyroupphängda bälgen, som medger en höj- och sänkbarrörelse 360° runt bälgens horisontella infästning.

Skeppslastarbälgarna kan även förses med en åkvagn, där bälgens parkeringsläge är längre in på transportören än utlastningspositionen. Åkvagnen kan erhållas med en vinkelställare som vinkelställer bälgen till vågläge när utlastaren höjs till ca 80° .Parkeringsläge.

Skeppslastarbälgarna finns både med eldrift och med hydrauldrift.