TOMCA Dustfree Out Loading Technology upptar i huvudsak två typer av utrustningar, nämligen skeppslastarbälgar för lastning av fartyg och upplagsbälgar, som eliminerar damning vid lastning till upplag med t. ex.  flis, kol, mineraliska material etc. Den andra typen av utrustning är omlastningsfickor som främst används för lossning av fartyg till landbaserade transportfordon eller transportörer.

 TOMCA skeppslastarbälgar finns i olika storlekar från 600 m3/h till över 2500 m3/h. Skeppslastarbälgarna kan lasta både till slutna system och till öppna lastrum. Flera av bälgtyperna har avancerade avdamningssystem, som ansluts till det centrala filtersystemet på lastareenheten, baserade på det hanterade materialet. Flera utförande kan erbjudas

 TOMCA omlastningsfickor finns i både stationärt och mobilt utförande. Det finns även rälsgående varianter för lastning på ett underliggande transportband.

 De stationära och mobila varianterna finns för både sluten eller öppen inlastning. Utlastningen från fickan kan också variera från lastning av ett fordon eller av två fordon i bredd.Utloppen kan utformas till att lasta antingen bulkfordon (slutna) eller öppna flak/Containerfordon. Fickorna har ett eget filtersystem, som tar hand om dammet som uppkommer både vid ilastningen som utlastningen. 

Den rälsgående fickan är främst avsedd för ilastning med skopa och utlastning till ett underliggande transportband.