TOMCA Bulk Handling Solutions har ett brett spektra med olika tekniker, som bara har periferielt  samband med varandra. Emellertid har vi genom årens lopp kommit i kontakt med de olika teknologierna och utvecklat/anpassat dem till vårt arbetsområde och också skapat en marknad för dem.

  Inom Silo Technology finns våra utlastningssystem för silos, silotoppar, som är en enhet, som redan vid fabriken utrustas med all den utrustning som monteras på silotaket. En förmonterad och testad silotopp monteras på bråkdel av tiden det tar att montera de olika komponenterna var för sig OnSite.

 DustFree Loading är utlastningsbälgar för lastning av fartyg, upplagsbälgar för materiallager etc. Här ingår också våra omlastningsfickor för hamnar som kan vara antingen stationära eller mobila/rälsgående.

 Sampling Technology omfattar våra olika utrustningar för provtagning av bulkmaterial, där proverna sedan används för olika analyser. Programmet innehåller även neddelningsut-rustning, uppsamlare och styrsystem. 

 

Lining Technology är ett produktsortiment med stor bredd och mycket högKvalitet/teknik. Programmet innehåller de viktigaste liningmaterialen när det gäller bulkmaterial och programmets bredd gör att vi alltid kan erbjuda kunden den optimala lösningen, som även inkluderar projektering, design, montage och underhåll. Våra material är System TIVAR (PE-material), CERAMAL Systems (Keramiskt material), TOMFLEX Systems Gummi), CASTOLAN (PU-material), VIKING Slitstålsystem samt METALDUR påsvetsningsmaterial. Väl utvecklade monterings- och fästsystem ingår i sortimentet liksom väl utvecklade resurser för OnSite-installationer.