TOMCA Supervision Technology är främst övervakningssystem för transport och lagring där även TV-övervakning kan ingå. Många av systemen är både självjusterande och slår larm och har som yttersta konsekvens att anläggningen nödstoppas.

 Programmet omfattar system som rotations- och slirningsvakter, överfyllnadsskydd, snedgångsvakter, vägning, slitagevakter, lastvakter, bandspänningsvakter, överhettningsvarnare för lagerenheter, rökdetektorer/ sprinklersystem etc.