TOMCA Security Technology omfattar Nödstoppssystem inom främst transportutrustningar och omlastningsstationer.

 Nödstopp byggt med linor eller nödstoppsknappar antingen för inkoppling i befintliga övergripande system, eller med egen säkerhets PLC. Säkerhetsgrindar etc. kan också lev.