TOMCAs automationslösningar avser främst styr- och regleringslösningar samt övervakningslösningar till vårt eget produktsortiment. Vi kan även åta oss utveckla och bygga kundinitierade system.

 Vår PLC-teknik omfattar programmering och underhåll av PLC-utrustningar. Våra system bygger på AllenBradleys Micrologic-system. 

Styrteknik innebär skåpbyggnation, kabelsystem och kopplingslådor, där vi även kan erbjuda montaget och provdrift OnSite.

 TOMCA säkerhetsteknik omfattar främst Nödstoppssystem och olika typer av säkerhetsdörrar. Även sprinklersystem mot brand ingår.

 Övervakningstekniken omfattar främst övervakning av transportutrustning och andra system i det egna produktutbudet. Även TV-övervakning kan ingå i systemen.